Vi er flyttet. Find det nye site på www.geekculture.dk

Afstemning - Fuld pris på spilAfstemning - Fuld pris på spil Tilbage til Hovedsiden


Fuld pris på spil

Har du indenfor det sidste års tid købt et eller flere spil tæt på udgivelsesdagen og givet fuld pris for det? Fuld pris er her defineret som, at man har betalt den pris spillet kostede på udgivelsesdagen, hvadenten man har købt det i en dansk butik eller på nettet.

Stemmepunkt%Antal
Ja, over ti gange4%6
Ja, mellem to og ni gange32%53
Ja, en enkelt gang27%46
Nej, først når det kan erhverves for under 50% af nyprisen.20%34
Nej, jeg køber ikke spil17%29
  168

Der er 33 kommentarer til denne afstemning

Afstemningen er oprettet 12. mar 2006 og lukkes ikke automatisk.


Du er ikke logget ind. Du skal være logget ind for at kunne deltage i afstemningerne. Gå til login-siden og klar detaljerne dér


På Geek Culture skal du have oprettet et brugerid og være logget ind på systemet for at kunne deltage i afstemningerne. Vi gør det på denne måde fordi vi dermed opnår undgår "snyd" med afstemningerne: Kun een stemme pr. bruger pr. afstemning.

Vi registrerer dine stemmer sammen med dit brugerid i databasen, det er en nødvendig ulempee. Afstemninger er altså ikke anonyme. Vi bruger ikke oplysningerne til noget, og de bliver under ingen omstændigheder formidlet til andre personer eller virksomheder. Hvis du har problemer med den slags registreringer, så lad være med deltage i afstemningerne.

Aktuelle afstemninger

Gamle afstemninger
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Hadden: First rule in government spending: why build one when you can have two at twice the price?
-- Contact